Home Ekspertyzy
Ekspertyzy

Oferujemy usługi ekspertów (rzeczoznawców z zakresu informatyki) oraz biegłych sądowych z zakresu informatyki.

Ekspertyzy i opracowania naszych ekspertów są wykorzystywane przez strony w sporach cywilnych oraz przez sądy, policję, prokuratury, Urząd Celny i inne organy.

Dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem i sprzętem do analiz zawartości komputerów, badania dzienników zdarzeń (logów), analiz telefonów komórkowych a także innych urządzeń posiadających pamięć i procesor.

Posiadamy kwalifikacje w zakresie analizy wdrożeń i zastosowań informatyki. Nasi eksperci opracowywali opinie dotyczące poprawności wdrożeń, zabezpieczenia interesów stron we wdrażaniu systemów informatycznych, przygotowaniach specyfikacji zamówień i ocenie ofert.

Zakres prac:

  • badanie nośników danych - dokumentowanie dla potrzeb procesów sądowych,
  • wyszukiwanie informacji na dyskach, również na nośnikach skasowanych,
  • analiza autorstwa programów w sprawach o plagiaty,
  • ustalanie legalności oprogramowania,
  • opinie dotyczące przestępczości internetowej,
  • analizy poprawności wdrożeń systemów informatycznych - audyty wdrożeń,
  • audyty systemów informatycznych,
  • badanie telefonów komórkowych.