OJA

OJA

Program OJA to oprogramowanie do wspomagania organizowania i zarządzania audytami dla norm jakości, środowiska, BHP, bezpieczeństwa informacji i innych. System OJA (Organizacja Audytów Jakości) działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie ISO 19011 dla systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO IEC  27001 oraz z najlepszymi praktykami firm przemysłowych i audytorskich. System OJA wspomaga rozwiązywanie problemów przedsiębiorstwa wdrażającego lub doskonalącego system zarządzania, jak również wspomaga jednostki skarbu państwa w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego i zarządzania obiegiem informacji w firmie. System OJA jest dostępny w wersji intranetowej (napisanej w Java) oraz jako samodzielna aplikacja działająca w Windows.

Poniżej prezentujemy wygląd graficzny systemu OJA oraz jego kluczowe możliwości:


Audyt

Procesy

Normy

Polityki

Statystyka

Jednostki