Home Oferta oprogramowania OJA Korzyści z zastosowania
OJA - Korzyści z zastosowania

Do podstawowych korzyści z wdrożenia systemu OJA w zakresie audytu wewnętrznego i dokumentowania systemu zarządzania należą:

  • Skrócenie czasu przygotowania audytu poprzez szybkie przygotowanie listy kontrolowanych zadań;
  • Ułatwienie i usystematyzowanie pracy audytorów wewnętrznych poprzez jednolitą ocenę zadań oraz uproszczenie przeprowadzenia audytu;
  • Ułatwienie i częściowa automatyzacja podejmowania działań korygujących;
  • Wnikliwe przedstawienie danych o stanie jakości dla kierownictwa;
  • Kontrolę przestrzegania odpowiedzialności we wszystkich komórkach organizacyjnych;
  • Podniesienie wiarygodności w oczach audytorów zewnętrznych - szybki dostęp do dokumentacji jakościowej, szybkie informowanie o stanie jakości w firmie;