ORE - Wydruki

ORE - WYDRUKI

System obsługi reklamacji ORE umożliwia generowanie szeregu dokumentów w trzech kategoriach tematycznych. Raporty można zawężać do preferowanych okresów czasowych. Dostępne są trzy kategorie raportów:

Raporty dla Produktów:

  • Produkty według nazwy pełnej
  • Produkty według indeksu
  • Produkty według ilości reklamacji

Raporty dla Firm

  • Firmy według nazwy skróconej
  • Firmy według nazwy pełnej
  • Firmy według miasta
  • Firmy wg ilości reklamacji

Raporty dla Reklamacji

  • Reklamacje według nazwy firmy
  • Reklamacje według ilości pozycji na reklamacji
  • Reklamacje według identyfikatora reklamacji