Home Szkolenia z norm dotyczących informatyki
Szkolenia

Firma PrimIT Andrzej Niemiec. jest organizatorem wyspecjalizowanych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji  (na podstawie normy ISO IEC 12207:2017) oraz jakości i cyklu tworzenia oprogramowania (na podstawie norm ISO IEC 15288, ISO IEC 90003, ISO IEC 38500 i powiązanych) .

Szkolenia z bezpieczeństwa informacji - dla firm na żądanie (1 lub 2 dni)

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych - zagadnienia organizacyjne i techniczne

Grupa odbiorców:

Szkolenie przeznaczone jest dla pełnomocników d/s systemów zarządzania.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z problemami organizacyjnymi i technicznymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji w firmie. Przedstawienie dokumentowanie i wdrażanie wybranych zabezpieczeń.

Program szkolenia:

 • Potrzeba bezpieczeństwa informacji - ryzyka
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Powiązanie zarządzania bezpieczeństwem informacji i jakości. Wymagane procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Zabezpieczenia techniczne i informatyczne
 • Techniki szyfrowania i kryptografii

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych - dla zarządów firm

Grupa odbiorców:
Szkolenie przeznaczone jest dla kierownictwa firm

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z problemami bezpieczeństwa i chronienia ważnych informacji w firmie za które odpowiada Zarząd. Przedstawienie podstawowych zasad przeciwdziałania incydentom bezpieczeństwa.

Program szkolenia:

 • Potrzeba bezpieczeństwa informacji - względy biznesowe i prawne
 • Systematyczne podejście do bezpieczeństwa informacji
 • Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Zabezpieczenia tworzone przez Zarządy firm
 • Szyfrowanie i kryptografia - zasady i wykorzystanie

 

 

Procesy w cyklu życia oprogramowania - zarządzanie procesem tworzenia, korzystania i utrzymanie oprogramowania - wytyczne normy ISO IEC 12207

Grupa odbiorców:
Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, firm wdrożeniowych i korzystających z oprogramowania.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z organizacją procesów związanych z tworzeniem oprogramowania . Szkolenie jest pomocne dla firm wdrażających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2000 w zakresie identyfikacji procesów związanych z produkcją/ korzystaniem z oprogramowania i ich powiązań.

Program szkolenia

 • Pochodzenie normy ISO IEC 12207;
 • Sposób opisu procesów w normie;
 • Cykl życia oprogramowania;
 • Procesy podstawowe;
 • Procesy wspomagające;
 • Procesy organizacyjne.

 

 

 

Zarządzanie cyklem życia złożonych systemów w świetle wytycznych normy ISO IEC 15288

Grupa odbiorców:
Szkolenie przeznaczone jest dla zarządów firm dostarczających, nabywających i wdrażających skomplikowane systemy.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z zarządzaniem cyklem tworzenia złożonych systemów w ujęciu normy ISO IEC 15288 oraz udoskonalenie zarzadzania przedsięwzięciami.

Program szkolenia:

 • Pochodzenie normy ISO IEC 15288;
 • Cykl życia systemu;
 • Procesy uzgodnień;
 • Procesy techniczne;
 • Procesy zarządzania przedsięwzięciem;
 • Procesy organizacyjne.

 

 

Wytyczne do stosowania ISO 9001  do tworzenia, wdrażania i korzystania z oprogramowania - wskazówki z normy ISO IEC 90003

Grupa odbiorców:
Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników grup informatyków, dla firm wdrożeniowych i korzystających z oprogramowania.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z wytycznymi zawartymi w ISO IEC 90003 rozszerzającymi i precyzującymi ogólne wymagania ISO 9001. Rozszerzenia dotyczą zarządzania jakością na etapie tworzenia oprogramowania - od uzgodnień z Klientem, poprzez projektowanie, zakupy, pomiary , korzystanie z oprogramowania aż do wycofania oprogramowania.

Program szkolenia:

 • Normy ISO i IEC;
 • System zarządzania jakością w odniesieniu do usług informatycznych;
 • Wymagania dotyczące infrastruktury;
 • Wymagania dotyczące cyklu życia oprogramowania - od wytworzenia poprzez korzystanie aż do wycofania;
 • Ocena jakości oprogramowania;
 • Pomiary oprogramowania i pomiary efektywności procesów.

 

Ład korporacyjny w obszarze informatyki w świetle wytycznych normy ISO IEC 38500

Grupa odbiorców:

Szkolenie dla kadry kierowniczej firm średnich i dużych organizacji (m.in banków).

Cel szkolenia:

Umiejętność tworzenia i korzystania z ładu korporacyjnego w zakresie IT.

Tematyka szkolenia

 1. rola i organizacja działu informatyki we współczesnej firmie;

 2. współpraca z działem informatyki – tworzenie wspólnego języka;

 3. definiowanie celów i zadań dla informatyki;

 4. planowanie i wdrażanie zmian w informatyce;

 5. analiza osiągania założonych celów;

 6. zagrożenia związane z technikami informatycznymi- bezpieczeństwo informacji.

Na szkoleniu zostaną omówione m.in następujące zagadnienia

 • IT Governance czyli współpraca biznesu i IT;

 • Budowa działu IT wspomagający pracę całej firmy;

 • Nadążanie lub antycypowanie zmian IT w biznesie firmy;

 • Decydowanie i finansowanie zastosowań IT w firmie;

 • Dopasowanie działu IT do specyfiki danego przedsiębiorstwa;

 • Przykłady zagrożeń związanych ze stosowaniem technik informatycznych.