FAQ

Na jakim etapie wdrażania SZJ wprowadzać system OJA?

Każdy etap pracy firmy jest równie dobry jak i równie niewygodny. Na etapie wdrażania systemu jakości i w czasie opracowania procedur można umieszczać w nich punkty kontrolne i kryterialne wzorce jakości. Upraszcza to wdrażanie systemu OJA. Dla firm mających już wprowadzony system jakości wdrażanie systemu OJA jest szybsze, ale wymaga pewnych zmian organizacyjnych.

Jakie procedury ulegają zmianie przy wdrażaniu systemu OJA?

Dotyczące rozdziałów 4.2, oraz 8.2 normy ISO 9001:2000. Dla firm, które wdrażają inne systemy zarządzania zmieniane są rozdziały dotyczące nadzoru nad dokumentacją i zapisami oraz procedura audytu.

Czy w systemie OJA można tworzyć opis procedury?

Tak, system OJA ułatwia tworzenie opisów procedur / procesów.

Jak audytor powinien zgłaszać niezgodności zaobserwowane w czasie audytu?

Niezgodności wynikające z planu audytu powinno dokumentować się na odwrocie planu - raportu z audytu, lub na osobnych kartkach (zapisanie dowodu niezgodności).

Ile zadań audytowanych powinno być wprowadzonych do systemu OJA?

Co najmniej dwa na procedurę. Na podstawie doświadczeń z kilku zakładów można oszacować że wprowadza się od 300 do 500 zadań audytowanych.

Jak modyfikować postać wydruków?

Możliwa jest zmiana postaci formatki wydruku. Wykorzystuje się w tym celu specjalistyczne biblioteki (JasperReport). Na życzenie firma PRIM może opracować dodatkowe wydruki.

Jak eksportować wydruki z systemu OJA?

System OJA tworzy wydruki w formacie RTF, odczytywanym przez większość procesorów tekstu, oraz w HTML i PDF. Inne formaty wydruków są dostępne po uzgodnieniu.

Jak tworzyć własne zestawienia statystyczne?

Należy w tym celu wykorzystać mechanizm importu danych do standardowych pakietów statystycznych (np. Statistica, SPSS, SAS). Można również zamówić wykonanie specyficznych zestawień.

Czy można "potrenować" z systemem OJA bez narażania baz danych na uszkodzenie?

Tak, należy stworzyć kopię bazy danych w innym katalogu.

Co zrobić w sytuacji, gdy w czasie audytu stwierdzono poważną niezgodność w zadaniu, które nie było uwzględnione w planie audytu?

Zgodnie z procedurą audytu, taka niezgodność winna być zgłoszona jako problem jakościowy, lub jako niezgodność. Pełnomocnik może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego audytu pod kątem wykrytej niezgodności.