I KBSI - raport

 

I Ogólnopolska Konferencja Biegłych Sądowych

 

I Ogólnopolska Konferencja Biegłych Sądowych Informatyki odbyła się w dniach 21 - 22 listopada 2008 w Spale. Organizatorem byli: Sekcja Bezpieczeństwa Informacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki Śledczej oraz PRIM Sp. z o. o.

W ramach konferencji biegli wymienili się doświadczeniami i problemami w ich pracy, a także wysłuchali stanowisk różnych firm na tematy związane z legalnością oprogramowania oraz przygotowywaniem opinii i interpretacją dowodów informatycznych.

W obradach uczestniczyło 80 biegłych z kilkunastu okręgów. Czynny udział w konferencji wzięło 16 prelegentów - biegłych sądowych, przedstawicieli firm, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Komendy Głównej Policji. Wygłoszono 16 referatów i zorganizowano jedną sesję - prezentacje narzędzi informatycznych przydatnych w pracy biegłego.

W wydarzenie włączyły się ponadto firmy oraz wydawnictwa, które przekazały uczestnikom swoje materiały promocyjne, a o wynikach obrad w Spale wypowiadały się pozytywnie.

Duży sukces konferencji, połączony z zadowoleniem uczestniczących w niej Biegłych, skłonił organizatorów do organizacji kolejnej edycji.