Home Analiza ryzyka
Analiza ryzyka według ISO 31000 PDF Print

PRIM- IT jako jedyna firma w Polsce organizuje szkolenia z metod szacowania ryzyka zgodnie ze wskazówkami normy ISO 31010:2009. Szkolenie obejmuje następującą tematykę:

 

 • Wytyczne do analizy ryzyka z ISO 31000:2009;
 • Techniki analizy ryzyka (załącznik B do IS 31010:2009):
 • Przegląd wybranych technik analizy ryzyka  z opisanych w normie ISO 31010:2009
  • Burza mózgów;
  • Wywiad zogniskowany;
  • Metoda delficka;
  • Listy  kontrolne;
  • Uprzedzająca analiza zagrożeń;
  • HAZOP;
  • HACCP;
  • Ocena toksyczności;
  • Strukturalne What- If;
  • Analiza możliwych scenariuszy;
  • Analiza wpływu na biznes;
  • Analiza głównych przyczyn (RCA);
  • FMEA i FMECA;
  • Analiza drzewa błędów FTA
  • Analiza drzewa zdarzeń ETA;
  • Analiza przyczyna - konsekwencje;
  • Analiza przyczyna - skutek;
  • Analiza poziomów zabezpieczeń;
  • Analiza drzewa decyzyjnego;
  • Analiza niezawodności ludzi;
  • Diagram  przyczyna- wydarzenie- konsekwencje;
  • Utrzymanie zorientowane na niezawodność;
  • Analiza obwodów (sneak analyzis, sneak circut annalysis);
  • Analiza Markowa;
  • Symulacja metodą Monte Cerlo;
  • Statystyczne metody bayesowskie;
  • Analiza histogramów  (FN);
  • Indeksy ryzyka;
  • Tablica konsekwencji/ prawdopodobieństwa;
  • Analiza kosztów/ korzyści (CBA);
  • Analiza wielokryterialna.

 

Czas trwania szkolenia i inne szczegóły do ustalenia z prowadzącymi.