Matura Język polski Zakres rozszerzony – NOWA Teraz matura Język polski rozszerzony

Matura Język polski Zakres rozszerzony – NOWA Teraz matura Język polski rozszerzony

Artykuł przeznaczony jest dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Zawiera on wyczerpujące informacje na temat nowego, obowiązującego od 2015 roku, programu nauczania oraz przykładowych testów maturalnych.

Matura to ważny egzamin, który decyduje o tym, czy dostaniemy się na wymarzone studia. Warto więc do niej się dobrze przygotować. Język polski jest przedmiotem obowiązkowym na maturze. Nowy program nauczania i nowe zasady egzaminowania obowiązuje od 2015 roku i dotyczy wszystkich maturzystów. Przedstawiamy więc wszystkie istotne informacje na temat tego, czego można się spodziewać po egzaminie maturalnym z języka polskiego rozszerzonego.

Jak wiadomo, istnieją dwa rodzaje matur: podstawa i rozszerzenie. Warto pamiętać, że aby ubiegać się o certyfikat maturalny z języka polskiego trzeba przede wszystkim posiadać średni stopień (30%) ze swojego rocznego kursu lub 40% ze starej podstawy programowej. Aby ubiegać się o dyplom ukończenia szkoły średniej potrzebne będzie 50%.

NOWA Teraz matura Język polski rozszerzony

NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony (www.taniaksiazka.pl) to nowy egzamin, który został wprowadzony w tym roku szkolnym. Jest on przeznaczony dla uczniów, którzy chcą podjąć studia na kierunkach takich jak filologia polska, literaturoznawstwo czy też językoznawstwo. Egzamin składa się z trzech części: pisemnej, ustnej i aktualności. W pierwszej części uczniowie muszą napisać esej na dowolny temat literacki lub językowy. Druga część to rozmowa z egzaminatorem na temat wybranego przez siebie tekstu literackiego. Natomiast w trzeciej części egzaminu uczniowie muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące bieżącej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w Polsce.

Nowy egzamin ma na celu lepiej przygotować uczniów do studiów na kierunkach humanistycznych. Jest on bardziej wymagający niż poprzednia matura i daje większe możliwości udowodnienia swoich umiejętności językowych i literackich.

Matura jest ważna dla każdego ucznia, ponieważ decyduje o tym, czy dostanie się on na wymarzone studia. Dlatego warto się do niego solidnie przygotować i mieć nadzieje, że wyniki będą satysfakcjonujące.

Jak przygotować się do matury Język polski rozszerzony?

Matura język polski rozszerzony to egzamin, który wymaga od uczniów znajomości literatury polskiej i obowiązkowych tekstów ścisłych. Aby przygotować się do egzaminu, uczniowie powinni:

  • Przejrzeć program nauczania i dowiedzieć się, jakie są wymagania dla poszczególnych poziomów.
  • Znaleźć listę lektur i tekstów ścisłych, które są obowiązkowe dla poszczególnych poziomów.
  • Wyszukać dodatkowe materiały edukacyjne (np. filmy, artykuły, podcasty) na temat lektur i tekstów ścisłych.
  • Zaplanować czas na czytanie lektur i inne materiały edukacyjne oraz na przygotowanie do egzaminu.

Co zmieniło się w nowym programie maturalnym języka polskiego?

W nowym programie maturalnym języka polskiego zostały wprowadzone nowe przedmioty obowiązkowe, takie jak fonetyka i gramatyka.

  1. Zmianom uległa także struktura egzaminu, który składa się teraz z trzech części: testu pisemnego, ustnej i praktycznej.
  2. W celu lepszego przygotowania do egzaminu maturalnego można skorzystać z nowych materiałów dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty.