Matura z języka polskiego – nowy, rozszerzony zakres

Matura z języka polskiego – nowy, rozszerzony zakres

Od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony. W porównaniu do poprzedniego programu, zakres materiału jest bardziej rozbudowany i obejmuje takie działy jak: literatura, gramatyka, stylistyka, funkcje językowe oraz kultura języka.

Warto poświęcić czas na przygotowanie się do tej egzaminu, ponieważ może on stanowić duże wyzwanie. Poniższy artykuł przedstawia nowy program nauczania języka polskiego na maturze oraz proponuje kilka sposobów na efektywne przygotowanie się do egzaminu. Matura z języka polskiego to egzamin, który sprawdza umiejętności uczniów dotyczące języka polskiego. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się z trzech części: analizy tekstu literackiego, interpretacji wiersza oraz redagowania tekstu. Część ustna składa się natomiast z rozmowy kwalifikacyjnej.

Aby dobrze przygotować się do egzaminu, warto poznawać różne rodzaje tekstów literackich i potrafić je interpretować. Ponadto, ważna jest znajomość podstawowej terminologii literackiej oraz umiejętność analizy i interpretacji dzieł literackich. Warto także pamiętać o tym, że egzamin ustny wymaga od uczniów umiejętności swobodnego posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Dlatego też warto ćwiczyć mówienie i poprawne używanie języka polskiego.

Matura z języka polskiego – nowy, rozszerzony zakres. Jak się przygotować?

Od tego roku szkolnego (2019/2020) obowiązuje nowy, rozszerzony program nauczania języka polskiego na maturze. Wśród nowości znajdują się między innymi: większy nacisk na czytanie ze zrozumieniem, analizę i interpretację tekstów kultury oraz umiejętność pisania własnego tekstu argumentacyjnego. Jak się przygotować do egzaminu?

Warto przede wszystkim dużo czytać – to podstawa. Dobrze jest sięgać po różnorodne teksty: książki, gazety, czasopisma, a także Internet. Warto zwrócić uwagę na to, jakie słowa i wyrażenia pojawiają się w danym tekście i jakie mają znaczenie. Czytając ze zrozumieniem, można ćwiczyć analizowanie i interpretowanie różnych tekstów – to bardzo przydatna umiejętność podczas egzaminu maturalnego.

Pisanie własnego tekstu argumentacyjnego to kolejna ważna umiejętność. Aby się jej nauczyć, warto ćwiczyć na różnych tematach – mogą to być np. artykuły z gazet czy czasopism. Dobrze jest zastanowić się nad tym, jakie słowa i wyrażenia można użyć, żeby przekonać kogoś do swojego punktu widzenia. Pamiętajmy także o poprawnym budowaniu zdań oraz o interpunkcji – to bardzo ważne elementy każdego tekstu.

Nowy, rozszerzony zakres. Czy warto się podjąć wyzwania?

Matura z języka polskiego to wyzwanie, które może być trudne, ale także bardzo satysfakcjonujące. W nowym, rozszerzonym zakresie należy się spodziewać większej ilości tekstów do analizy oraz większego nacisku na gramatykę i słownictwo. Jest to idealna okazja, aby przygotować się do dalszej edukacji lub po prostu poszerzyć swoje horyzonty.