Matura z języka polskiego – nowy zakres rozszerzony

Matura z języka polskiego – nowy zakres rozszerzony

Matura z języka polskiego to egzamin, który sprawdza umiejętności uczniów kończących szkoły średnie. Jest on obowiązkowy dla wszystkich uczniów, którzy chcą podjąć studia wyższe. Egzamin składa się z trzech części: pisemnej, ustnej i rozszerzonej. Uczniowie mają do dyspozycji dwie formy egzaminu: podstawowy i rozszerzony.

Od 1 września 2017 roku obowiązuje nowy program nauczania języka polskiego, który przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego. W ramach tego programu nauczanie języka polskiego podzielone jest na trzy etapy:

  • pierwszy etap to nauka języka polskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
  • drugi etap to nauka języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej,
  • trzeci etap to nauka języka polskiego w liceum ogólnokształcącym lub technikum.

W nowym programie nauczania duży nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz pisania różnorodnych tekstów. Uczniowie mają także większe możliwości wyboru lektur obowiązkowych i uzupełniających. Nowością jest także wprowadzenie modułu dotyczącego kultury popularnej.

Warto wiedzieć, że od 2017 roku obowiązuje nowy zakres rozszerzony matury z języka polskiego. Obejmuje on dodatkowe zagadnienia gramatyczne i leksykalne oraz nowe formy tekstów literackich i społecznych. Warto się do niego dobrze przygotować, aby mieć większe szanse na sukces na maturze.

Matura z języka polskiego – nowy zakres rozszerzony: co musisz wiedzieć?

  1. Matura z języka polskiego to egzamin, który sprawdza znajomość języka polskiego i literatury polskiej. W tym roku egzamin będzie się składał z części pisemnej i ustnej.
  2. Część pisemna matura z języka polskiego będzie się składała z trzech części: analiza i interpretacja tekstu literackiego, rozumienie ze słuchu oraz pisanie własnego tekstu.
  3. Analiza i interpretacja tekstu literackiego to część, w której będziesz musiał interpretować fragmenty różnych utworów literackich. Rozumienie ze słuchu to część, w której będziesz musiał odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu słyszanego na głos. Pisanie własnego tekstu to część, w której będziesz musiał napisać własny tekst na określony temat.
  4. Część ustna matura z języka polskiego będzie się składała z dwóch części: rozmowa kwalifikacyjna oraz prezentacja multimedialna. W rozmowie kwalifikacyjnej będziesz musiał przedstawić swoje argumenty na dany temat oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące twojej prezentacji multimedialnej.

Nowy zakres rozszerzony: jak się przygotować?

Matura z języka polskiego to ważny egzamin, który może mieć duży wpływ na przyszłość. Warto więc dobrze się do niego przygotować. Nowy zakres rozszerzony języka polskiego obejmuje następujące tematy: literatura, gramatyka, słownictwo i stylistyka. Aby dobrze przygotować się do egzaminu, warto poświęcić czas na naukę każdego z tych tematów. NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony.

Literatura to dziedzina, w której warto się dobrze orientować. Matura z języka polskiego będzie testowała wiedzę na temat różnych dzieł literackich. Warto więc przeczytać jak najwięcej książek, aby mieć szeroki zakres wiedzy. Gramatyka to podstawa języka polskiego. Aby dobrze napisać egzamin, trzeba opanować podstawowe zasady gramatyczne. Słownictwo to kolejna ważna dziedzina. Warto uczyć się nowych słów i ich znaczenia, aby lepiej porozumiewać się w języku polskim. Stylistyka to ostatni temat, który warto poruszyć przed egzaminem. Jest to dziedzina, która obejmuje sposoby pisania i mówienia. Warto poznawać różne style i ich cechy, aby lepiej poradzić sobie z egzaminem.