Najważniejsze zmiany w nowej formule matury z języka polskiego

Od roku szkolnego 2019/2020 obowiązuje nowa formuła matury z języka polskiego. Zmiany są konsekwencją reformy edukacji, która została przeprowadzona w Polsce. Nowe zasady egzaminu mają na celu podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie go do standardów europejskich. NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony

W tym artykule przybliżamy najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone w nowej formule matury z języka polskiego. Szeroko omówimy takie tematy jak:

  • format egzaminu (czas trwania, liczba pytań, rodzaje pytań);
  • treści programowe (nowe i usunięte);
  • sposoby przygotowania się do egzaminu.

Nowa matura z języka polskiego – co się zmieniło?

Nowa matura z języka polskiego będzie się składać z dwóch części: pisemnej i ustnej.

  1. W pierwszej części egzaminu będzie można wybrać jeden z trzech rodzajów tematów: literacki, kulturowy lub społeczny.
  2. Druga część egzaminu będzie polegała na rozmowie kwalifikacyjnej z egzaminatorem na temat wybranego przez siebie tekstu literackiego.
  3. Aby zdać egzamin, należy uzyskać co najmniej 50% punktów.

Jak przygotować się do nowej formuły matury z języka polskiego?

Aby przygotować się do nowej formuły matury z języka polskiego, należy:

  1. Wziąć udział w kursie przygotowującym do egzaminu. Kurs taki pomoże Ci lepiej zrozumieć nowy format egzaminu i przygotować się do niego w odpowiedni sposób.
  2. Przejrzeć stare arkusze maturalne i porównać je z nowymi. Zwróć uwagę na to, czego jest więcej w nowych arkuszach, a czego mniej. Dzięki temu będziesz wiedział/a, na co warto się skupić podczas nauki.
  3. Pamiętaj o ćwiczeniach! Nauka teorii to jedno, ale bez praktyki nic nie osiągniesz. Dlatego regularnie ćwicz swoje umiejętności, np. poprzez rozwiązywanie testów maturalnych.