NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony – NOWA Teraz matura Język polski rozszerzony

NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony – NOWA Teraz matura Język polski rozszerzony

NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony

1. Wstęp:

Od 1 września 2017 r. obowiązuje nowy program nauczania języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Zmiany dotyczą przede wszystkim podstawy programowej oraz form i metod pracy z tekstem. Nowy program kładzie nacisk na kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizowania i interpretowania tekstów kultury. Umożliwia to lepsze przygotowanie do matury rozszerzonej z języka polskiego.

2. Cel programu:

Celem nowego programu nauczania języka polskiego na poziomie rozszerzonym jest przede wszystkim kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizowania i interpretowania tekstów kultury. Program ma na celu także rozwijanie umiejętności twórczego pisania oraz poprawnego i swobodnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

Zakres rozszerzony

W nowym formacie egzaminu maturalnego język polski – zakres rozszerzony obejmuje następujące zagadnienia: literatura, gramatyka, słownictwo, funkcje językowe, kultura i historia. Wymagania wobec uczniów są bardziej wyspecjalizowane niż w przypadku poprzedniego formatu egzaminu. Uczniowie muszą więc posiadać głębszą wiedzę na temat literatury, gramatyki, słownictwa i funkcji językowych. Ponadto, uczniowie muszą lepiej rozumieć kontekst kulturowy i historyczny dzieł literackich.

Rozszerzony zakres

Matura Język polski – Rozszerzony zakres to nowy program, który został wprowadzony w tym roku. Program ten ma na celu umożliwienie uczniom zdobycie dodatkowych punktów na egzaminie maturalnym. W programie tym uczniowie mogą wybrać jeden z trzech poziomów: podstawowy, średni lub rozszerzony. Każdy poziom ma inne wymagania i oferuje inne możliwości. Uczniowie, którzy wybiorą poziom podstawowy, będą musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące gramatyki, słownictwa i kultury języka polskiego. Uczniowie, którzy wybiorą poziom średni, będą musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące literatury, historii języka polskiego oraz kultury polskiej. Uczniowie, którzy wybiorą poziom rozszerzony, będą musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące literatury, historii języka polskiego, kultury polskiej oraz jednego z trzech dodatkowych tematów: filozofii, socjologii lub psychologii.