Matura z języka polskiego – teraz rozszerzony zakres

Co zmienia się w podstawie programowej?

Matura z języka polskiego będzie od tego roku łatwiejsza? Nie do końca. Zmiany, które weszły w życie 1 września 2019 roku, dotyczą przede wszystkim rozszerzonego zakresu materiału. Warto się więc zapoznać ze szczegółami nowej podstawy programowej. Od tego roku szkolnego obowiązuje nowa podstawa programowa dla liceów ogólnokształcących. Wprowadza ona kilka istotnych zmian, które mają usprawnić przebieg egzaminu maturalnego oraz dopasować go do aktualnych potrzeb edukacyjnych. Najważniejsza jest chyba jednak modyfikacja dotycząca rozszerzonego zakresu materiału. Co to oznacza w praktyce? NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony

Nowe wyzwania

Matura z języka polskiego obecnie wymaga od uczniów znajomości szerszego zakresu tematycznego niż kiedyś. Aby dobrze przygotować się do egzaminu, należy więc poświęcić więcej czasu na naukę.

Warto pamiętać, że egzamin maturalny z języka polskiego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Pisemną można zdawać na trzech poziomach: podstawowym, rozszerzonym i maturalnym. Ustna część egzaminu jest obowiązkowa dla wszystkich maturzystów.

Więcej niż kiedykolwiek wcześniej

Matura z języka polskiego to ważny egzamin, który może wpłynąć na całe nasze życie. Więcej niż kiedykolwiek wcześniej, musimy się do niego przygotować. Niestety, często jest tak, że nauka języka polskiego idzie nam opornie i trudno jest nam osiągnąć sukces na maturze. Warto więc znaleźć sobie dodatkowego nauczyciela lub uczestniczyć w kursach przygotowujących do egzaminu. Pamiętajmy też o tym, żeby dużo czytać książek i oglądać filmów po polsku – to doskonały sposób na ćwiczenie umiejętności językowych.…

Matura z języka polskiego – Zakres rozszerzony

Matura z języka polskiego to egzamin, który sprawdza umiejętności uczniów na koniec liceum. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej uczniowie mają do wyboru trzy rodzaje zadań: analiza i interpretacja tekstu literackiego, rozprawka lub praca kreatywna. Część ustna to rozmowa kwalifikacyjna, podczas której egzaminator ocenia umiejętność ucznia prowadzenia dyskusji na wybrany temat. Aby dobrze przygotować się do egzaminu, należy regularnie ćwiczyć analizowanie i interpretowanie różnych tekstów literackich oraz pisać rozprawki i prace kreatywne. Warto także dużo czytać, aby poprawić swoje umiejętności językowe i poszerzyć swoją wiedzę o świecie.

Jak przygotować się do matury z języka polskiego – Zakres rozszerzony?

NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony to egzamin, który sprawdza umiejętności ucznia w zakresie gramatyki, słownictwa i literatury. Aby dobrze przygotować się do tego egzaminu, należy poświęcić dużo czasu na naukę. Warto przejrzeć podręcznik do języka polskiego i zapoznać się ze wszystkimi zagadnieniami gramatycznymi. Należy także przećwiczyć dużo testów maturalnych, aby nabrać wprawy w rozwiązywaniu zadań.

Literatura to równie ważny element matury z języka polskiego – Zakres rozszerzony. Uczniowie muszą opanować lektury obowiązkowe, a także poznać dzieła klasyki literatury polskiej. Warto więc przeznaczyć czas na czytanie książek i analizowanie ich treści. Ponadto, warto pamiętać o tym, że na maturze można też spotkać pytania dotyczące literatury pięknej, dlatego warto poznawać również utwory poetów i pisarzy.

Jakie są najważniejsze tematy na maturze z języka polskiego – Zakres rozszerzony?

Matura z języka polskiego – Zakres rozszerzony to egzamin, który składa się z trzech części. W pierwszej części egzaminu uczniowie muszą przygotować się do wypowiedzi na temat wybranego tekstu literackiego lub publicystycznego. Druga część egzaminu polega na napisaniu eseju na jeden z trzech podanych tematów. Trzecia i ostatnia część to rozmowa kwalifikacyjna, podczas której egzaminatorzy oceniają umiejętności ucznia w zakresie poprawności językowej oraz argumentacji.…

Najważniejsze zmiany w nowej formule matury z języka polskiego

Od roku szkolnego 2019/2020 obowiązuje nowa formuła matury z języka polskiego. Zmiany są konsekwencją reformy edukacji, która została przeprowadzona w Polsce. Nowe zasady egzaminu mają na celu podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie go do standardów europejskich. NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony

W tym artykule przybliżamy najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone w nowej formule matury z języka polskiego. Szeroko omówimy takie tematy jak:

 • format egzaminu (czas trwania, liczba pytań, rodzaje pytań);
 • treści programowe (nowe i usunięte);
 • sposoby przygotowania się do egzaminu.

Nowa matura z języka polskiego – co się zmieniło?

Nowa matura z języka polskiego będzie się składać z dwóch części: pisemnej i ustnej.

 1. W pierwszej części egzaminu będzie można wybrać jeden z trzech rodzajów tematów: literacki, kulturowy lub społeczny.
 2. Druga część egzaminu będzie polegała na rozmowie kwalifikacyjnej z egzaminatorem na temat wybranego przez siebie tekstu literackiego.
 3. Aby zdać egzamin, należy uzyskać co najmniej 50% punktów.

Jak przygotować się do nowej formuły matury z języka polskiego?

Aby przygotować się do nowej formuły matury z języka polskiego, należy:

 1. Wziąć udział w kursie przygotowującym do egzaminu. Kurs taki pomoże Ci lepiej zrozumieć nowy format egzaminu i przygotować się do niego w odpowiedni sposób.
 2. Przejrzeć stare arkusze maturalne i porównać je z nowymi. Zwróć uwagę na to, czego jest więcej w nowych arkuszach, a czego mniej. Dzięki temu będziesz wiedział/a, na co warto się skupić podczas nauki.
 3. Pamiętaj o ćwiczeniach! Nauka teorii to jedno, ale bez praktyki nic nie osiągniesz. Dlatego regularnie ćwicz swoje umiejętności, np. poprzez rozwiązywanie testów maturalnych.

Matura z języka polskiego – nowy, rozszerzony zakres

Od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony. W porównaniu do poprzedniego programu, zakres materiału jest bardziej rozbudowany i obejmuje takie działy jak: literatura, gramatyka, stylistyka, funkcje językowe oraz kultura języka.

Warto poświęcić czas na przygotowanie się do tej egzaminu, ponieważ może on stanowić duże wyzwanie. Poniższy artykuł przedstawia nowy program nauczania języka polskiego na maturze oraz proponuje kilka sposobów na efektywne przygotowanie się do egzaminu. Matura z języka polskiego to egzamin, który sprawdza umiejętności uczniów dotyczące języka polskiego. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się z trzech części: analizy tekstu literackiego, interpretacji wiersza oraz redagowania tekstu. Część ustna składa się natomiast z rozmowy kwalifikacyjnej.

Aby dobrze przygotować się do egzaminu, warto poznawać różne rodzaje tekstów literackich i potrafić je interpretować. Ponadto, ważna jest znajomość podstawowej terminologii literackiej oraz umiejętność analizy i interpretacji dzieł literackich. Warto także pamiętać o tym, że egzamin ustny wymaga od uczniów umiejętności swobodnego posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Dlatego też warto ćwiczyć mówienie i poprawne używanie języka polskiego.

Matura z języka polskiego – nowy, rozszerzony zakres. Jak się przygotować?

Od tego roku szkolnego (2019/2020) obowiązuje nowy, rozszerzony program nauczania języka polskiego na maturze. Wśród nowości znajdują się między innymi: większy nacisk na czytanie ze zrozumieniem, analizę i interpretację tekstów kultury oraz umiejętność pisania własnego tekstu argumentacyjnego. Jak się przygotować do egzaminu?

Warto przede wszystkim dużo czytać – to podstawa. Dobrze jest sięgać po różnorodne teksty: książki, gazety, czasopisma, a także Internet. Warto zwrócić uwagę na to, jakie słowa i wyrażenia pojawiają się w danym tekście i jakie mają znaczenie. Czytając ze zrozumieniem, można ćwiczyć analizowanie i interpretowanie różnych tekstów – to bardzo przydatna umiejętność podczas egzaminu maturalnego.

Pisanie własnego tekstu argumentacyjnego to kolejna ważna umiejętność. Aby się jej nauczyć, warto ćwiczyć na różnych tematach – mogą to być np. artykuły z gazet czy czasopism. Dobrze jest zastanowić się nad tym, jakie słowa i wyrażenia można użyć, żeby przekonać kogoś do swojego punktu widzenia. Pamiętajmy także o poprawnym budowaniu zdań oraz o interpunkcji – to bardzo ważne elementy każdego tekstu.

Nowy, rozszerzony zakres. Czy warto się podjąć wyzwania?

Matura z języka polskiego to wyzwanie, które może być trudne, ale także bardzo satysfakcjonujące. W nowym, rozszerzonym zakresie należy się spodziewać większej ilości tekstów do analizy oraz większego nacisku na gramatykę i słownictwo. Jest to idealna okazja, aby przygotować się do dalszej edukacji lub po prostu poszerzyć swoje horyzonty.…

NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony – NOWA Teraz matura Język polski rozszerzony

NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony

1. Wstęp:

Od 1 września 2017 r. obowiązuje nowy program nauczania języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Zmiany dotyczą przede wszystkim podstawy programowej oraz form i metod pracy z tekstem. Nowy program kładzie nacisk na kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizowania i interpretowania tekstów kultury. Umożliwia to lepsze przygotowanie do matury rozszerzonej z języka polskiego.

2. Cel programu:

Celem nowego programu nauczania języka polskiego na poziomie rozszerzonym jest przede wszystkim kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizowania i interpretowania tekstów kultury. Program ma na celu także rozwijanie umiejętności twórczego pisania oraz poprawnego i swobodnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

Zakres rozszerzony

W nowym formacie egzaminu maturalnego język polski – zakres rozszerzony obejmuje następujące zagadnienia: literatura, gramatyka, słownictwo, funkcje językowe, kultura i historia. Wymagania wobec uczniów są bardziej wyspecjalizowane niż w przypadku poprzedniego formatu egzaminu. Uczniowie muszą więc posiadać głębszą wiedzę na temat literatury, gramatyki, słownictwa i funkcji językowych. Ponadto, uczniowie muszą lepiej rozumieć kontekst kulturowy i historyczny dzieł literackich.

Rozszerzony zakres

Matura Język polski – Rozszerzony zakres to nowy program, który został wprowadzony w tym roku. Program ten ma na celu umożliwienie uczniom zdobycie dodatkowych punktów na egzaminie maturalnym. W programie tym uczniowie mogą wybrać jeden z trzech poziomów: podstawowy, średni lub rozszerzony. Każdy poziom ma inne wymagania i oferuje inne możliwości. Uczniowie, którzy wybiorą poziom podstawowy, będą musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące gramatyki, słownictwa i kultury języka polskiego. Uczniowie, którzy wybiorą poziom średni, będą musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące literatury, historii języka polskiego oraz kultury polskiej. Uczniowie, którzy wybiorą poziom rozszerzony, będą musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące literatury, historii języka polskiego, kultury polskiej oraz jednego z trzech dodatkowych tematów: filozofii, socjologii lub psychologii.…

NOWA Nowa Matura Język polski Zakres rozszerzony – NOWA Nowa Matura Język polski rozszerzony

Matura to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu. Wielu uczniów czuje się podczas niej nerwowo i stresuje się. Jest to naturalne, ponieważ jest to egzamin, który ma duży wpływ na przyszłość. Warto więc dobrze się do niego przygotować.

Poradnik “NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony – Praktyczny poradnik” jest idealnym narzędziem do przygotowania się do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje i ćwiczenia, które pomogą Ci osiągnąć sukces na egzaminie.

Zakres rozszerzony

Nowa Matura Język polski to nowy program nauczania, który został wprowadzony w 2017 roku.

Zakres rozszerzony Nowej Matury Język polski obejmuje naukę gramatyki, leksykologii, fonetyki i fonologii.

Nowy program nauczania umożliwia uczniom lepsze przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Dzięki temu można uzyskać lepszy wynik na egzaminie oraz zdobyć większą ilość punktów.

NOWA Nowa Matura Język polski rozszerzony – co musisz wiedzieć!

Nowa Matura to nowy sposób egzaminowania, który został wprowadzony w 2017 roku. Wymaga on od uczniów większego zaangażowania i przygotowania, niż dotychczasowa forma egzaminu. Dlatego też warto poznać ją bliżej i dowiedzieć się, czego można się spodziewać podczas jej egzaminu.

Język polski rozszerzony to jeden z trzech przedmiotów, które można wybrać na Nowej Maturze. Wymaga on od uczniów większej znajomości gramatyki i literatury, niż język polski podstawowy. Dlatego też warto dowiedzieć się więcej o tym przedmiocie i przygotować się do niego odpowiednio.

Matura z języka polskiego już nie taka straszna!

Odkryj tajemnice egzaminu i dowiedz się, jak go zdać Matura to ważny egzamin, który decyduje o tym, czy dostaniemy się na wymarzoną uczelnię. Wielu uczniów boi się tego egzaminu, ale niepotrzebnie! Jeśli dobrze się do niego przygotujemy, to możemy być pewni, że zdamy go bez problemu.

NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony

Matura z języka polskiego już nie taka straszna! Odkryj tajemnice egzaminu i dowiedz się, jak go zdać.

Jak przygotować się do matury z języka polskiego i zdać ją bez stresu

Warto zacząć przygotowania do matury z języka polskiego od ustalenia, na jakim poziomie znajomości języka się aktualnie znajdujemy. Można to zrobić, przechodząc testy online lub korzystając ze specjalnych książek do nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Jeśli mamy już wiedzę o tym, na jakim etapie nasza nauka jest, łatwiej będzie nam ustalić, ile czasu i energii musimy poświęcić na przygotowania.

Kolejnym krokiem jest ustalenie planu pracy. Warto podzielić materiał na poszczególne działy i tematy, a następnie ustalić, ile czasu chcemy poświęcić na przerobienie każdego z nich. Pamiętajmy także o regularnych powtórkach i utrwalaniu materiału.

W pracy nad przygotowaniami do matury ważne jest także stosowanie różnych metod nauki. Oprócz tradycyjnej metody czytania i pisania, warto wykorzystać także nowoczesne narzędzia multimedialne, takie jak programy do nauki języków obcych czy internetowe fora i blogi poświęcone tematyce polonistycznej.

Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby nie stresować się przed egzaminem. Najważniejsze jest to, żebyśmy robili postępy i byli systematyczni w swoich działaniach. Wierzmy w siebie i mamy duże szanse na to, że egzamin zdamy bez problemów!

Matura z języka polskiego – wszystko, co musisz wiedzieć

Matura to egzamin dojrzałości, który musisz zdać, aby uzyskać świadectwo dojrzałości i przystąpić do dalszej nauki na wyższej uczelni. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Pisemną część egzaminu możesz zdawać na trzech poziomach: podstawowym, rozszerzonym i maturalnym. Do wyboru masz trzy przedmioty: język polski, język obcy nowożytny oraz drugi przedmiot do wyboru. Ustna część egzaminu składa się z dwóch części: rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji multimedialnej. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie twoich umiejętności językowych oraz twojej wiedzy ogólnej. Prezentacja multimedialna to okazja, aby pokazać swoje umiejętności językowe oraz umiejętności pracy z multimediami.…

Matura z języka polskiego – nowy zakres rozszerzony

Matura z języka polskiego to egzamin, który sprawdza umiejętności uczniów kończących szkoły średnie. Jest on obowiązkowy dla wszystkich uczniów, którzy chcą podjąć studia wyższe. Egzamin składa się z trzech części: pisemnej, ustnej i rozszerzonej. Uczniowie mają do dyspozycji dwie formy egzaminu: podstawowy i rozszerzony.

Od 1 września 2017 roku obowiązuje nowy program nauczania języka polskiego, który przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego. W ramach tego programu nauczanie języka polskiego podzielone jest na trzy etapy:

 • pierwszy etap to nauka języka polskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
 • drugi etap to nauka języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej,
 • trzeci etap to nauka języka polskiego w liceum ogólnokształcącym lub technikum.

W nowym programie nauczania duży nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz pisania różnorodnych tekstów. Uczniowie mają także większe możliwości wyboru lektur obowiązkowych i uzupełniających. Nowością jest także wprowadzenie modułu dotyczącego kultury popularnej.

Warto wiedzieć, że od 2017 roku obowiązuje nowy zakres rozszerzony matury z języka polskiego. Obejmuje on dodatkowe zagadnienia gramatyczne i leksykalne oraz nowe formy tekstów literackich i społecznych. Warto się do niego dobrze przygotować, aby mieć większe szanse na sukces na maturze.

Matura z języka polskiego – nowy zakres rozszerzony: co musisz wiedzieć?

 1. Matura z języka polskiego to egzamin, który sprawdza znajomość języka polskiego i literatury polskiej. W tym roku egzamin będzie się składał z części pisemnej i ustnej.
 2. Część pisemna matura z języka polskiego będzie się składała z trzech części: analiza i interpretacja tekstu literackiego, rozumienie ze słuchu oraz pisanie własnego tekstu.
 3. Analiza i interpretacja tekstu literackiego to część, w której będziesz musiał interpretować fragmenty różnych utworów literackich. Rozumienie ze słuchu to część, w której będziesz musiał odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu słyszanego na głos. Pisanie własnego tekstu to część, w której będziesz musiał napisać własny tekst na określony temat.
 4. Część ustna matura z języka polskiego będzie się składała z dwóch części: rozmowa kwalifikacyjna oraz prezentacja multimedialna. W rozmowie kwalifikacyjnej będziesz musiał przedstawić swoje argumenty na dany temat oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące twojej prezentacji multimedialnej.

Nowy zakres rozszerzony: jak się przygotować?

Matura z języka polskiego to ważny egzamin, który może mieć duży wpływ na przyszłość. Warto więc dobrze się do niego przygotować. Nowy zakres rozszerzony języka polskiego obejmuje następujące tematy: literatura, gramatyka, słownictwo i stylistyka. Aby dobrze przygotować się do egzaminu, warto poświęcić czas na naukę każdego z tych tematów. NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony.

Literatura to dziedzina, w której warto się dobrze orientować. Matura z języka polskiego będzie testowała wiedzę na temat różnych dzieł literackich. Warto więc przeczytać jak najwięcej książek, aby mieć szeroki zakres wiedzy. Gramatyka to podstawa języka polskiego. Aby dobrze napisać egzamin, trzeba opanować podstawowe zasady gramatyczne. Słownictwo to kolejna ważna dziedzina. Warto uczyć się nowych słów i ich znaczenia, aby lepiej porozumiewać się w języku polskim. Stylistyka to ostatni temat, który warto poruszyć przed egzaminem. Jest to dziedzina, która obejmuje sposoby pisania i mówienia. Warto poznawać różne style i ich cechy, aby lepiej poradzić sobie z egzaminem.…

Matura Język polski Zakres rozszerzony – NOWA Teraz matura Język polski rozszerzony

Matura Język polski Podstawa – NOWA Teraz matura Język polski podstawa

 1. W 2017 roku odbyła się nowa matura. Wprowadzono wiele zmian, które mają na celu ułatwić przygotowanie się do egzaminu. Jedną z nich jest zakres materiału, który trzeba opanować. Drugą jest forma egzaminu.
 2. W tym artykule przedstawiamy nowy zakres materiału na maturze język polski rozszerzonej oraz podstawowej. Pokazujemy, jakie są różnice między starymi a nowymi programami. Zaprezentujemy też, czego można się spodziewać po egzaminie.

NOWA Teraz matura Język polski rozszerzony

NOWA TERAZ MATURA JĘZYK POLSKI RODZI WIELE PYTAŃ

Matura język polski rozszerzony – NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony. NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony (www.taniaksiazka.pl) o nowe zagadnienia i formy. Wymaga więcej pracy i zrozumienia ze strony ucznia. Dlatego warto się do niej dobrze przygotować. NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony o gramatykę, słownictwo i stylistykę. Wymaga ona od ucznia większej wiedzy i umiejętności niż poprzednia matura. Dlatego też warto się do niej odpowiednio przygotować. Przede wszystkim należy dużo czytać, ćwiczyć pisanie oraz analizować teksty literackie. Warto także skorzystać z poradników oraz kursów online lub w szkole językowej.

Jak przygotować się do matury Język polski rozszerzony?

Warto przejrzeć podręcznik do matury rozszerzonej z języka polskiego. Znajdziesz w nim wszystkie niezbędne informacje na temat egzaminu oraz przykładowe zadania.

Dobrym pomysłem jest także odsłuchanie kilku lektoratów. Dzięki temu dowiesz się, jak poprawnie wymawiać trudne słowa i zwroty.

Pamiętaj także o ćwiczeniach gramatycznych i leksykalnych. To bardzo ważne, abyś przed egzaminem opanowała/opanował wszystkie aspekty języka polskiego.

NOWA Teraz matura!

Matura to jeden z ważniejszych egzaminów w życiu każdego ucznia. Wiąże się ona z dostaniem się na wymarzoną uczelnię oraz rozpoczęciem nowego etapu w życiu. W tym roku maturzyści mają do czynienia z nowymi zasadami. Zmiany dotyczą przede wszystkim terminów i form egzaminów. Najważniejsza jest jednak nowa podstawa programowa, która obowiązuje od tego roku szkolnego. Warto więc poznać ją dokładnie, aby mieć pewność, że przygotowujemy się do egzaminu solidnie i skutecznie.

Nowa podstawa programowa wprowadza kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesu nauczania i uczenia się. Zmiany te obejmują przede wszystkim:

 • większy nacisk na umiejętności niż na fakty,
 • bardziej elastyczne podejście do tematów,
 • większe skupienie na problemach i sytuacjach społecznych,
 • większe uwzględnienie różnorodności kulturowej i językowej.

Nowa podstawa programowa to także nowe treści, które należy opanować. Warto więc poświęcić czas na ich przyswojenie i ćwiczenie, aby mieć pewność, że będziemy mogli poradzić sobie z nimi podczas egzaminu. Pamiętajmy także o tym, że istotna jest nie tylko sucha wiedza, ale także umiejętność jej praktycznego stosowania. Dlatego warto ćwiczyć również takie umiejętnošci jak: analiza i interpretacja tekstów oraz rozumienie ze słuchu.

Matura Język polski Zakres rozszerzony – NOWA Teraz matura Język polski rozszerzony

Artykuł przeznaczony jest dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Zawiera on wyczerpujące informacje na temat nowego, obowiązującego od 2015 roku, programu nauczania oraz przykładowych testów maturalnych.

Matura to ważny egzamin, który decyduje o tym, czy dostaniemy się na wymarzone studia. Warto więc do niej się dobrze przygotować. Język polski jest przedmiotem obowiązkowym na maturze. Nowy program nauczania i nowe zasady egzaminowania obowiązuje od 2015 roku i dotyczy wszystkich maturzystów. Przedstawiamy więc wszystkie istotne informacje na temat tego, czego można się spodziewać po egzaminie maturalnym z języka polskiego rozszerzonego.

Jak wiadomo, istnieją dwa rodzaje matur: podstawa i rozszerzenie. Warto pamiętać, że aby ubiegać się o certyfikat maturalny z języka polskiego trzeba przede wszystkim posiadać średni stopień (30%) ze swojego rocznego kursu lub 40% ze starej podstawy programowej. Aby ubiegać się o dyplom ukończenia szkoły średniej potrzebne będzie 50%.

NOWA Teraz matura Język polski rozszerzony

NOWA Teraz matura Język polski Zakres rozszerzony (www.taniaksiazka.pl) to nowy egzamin, który został wprowadzony w tym roku szkolnym. Jest on przeznaczony dla uczniów, którzy chcą podjąć studia na kierunkach takich jak filologia polska, literaturoznawstwo czy też językoznawstwo. Egzamin składa się z trzech części: pisemnej, ustnej i aktualności. W pierwszej części uczniowie muszą napisać esej na dowolny temat literacki lub językowy. Druga część to rozmowa z egzaminatorem na temat wybranego przez siebie tekstu literackiego. Natomiast w trzeciej części egzaminu uczniowie muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące bieżącej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w Polsce.

Nowy egzamin ma na celu lepiej przygotować uczniów do studiów na kierunkach humanistycznych. Jest on bardziej wymagający niż poprzednia matura i daje większe możliwości udowodnienia swoich umiejętności językowych i literackich.

Matura jest ważna dla każdego ucznia, ponieważ decyduje o tym, czy dostanie się on na wymarzone studia. Dlatego warto się do niego solidnie przygotować i mieć nadzieje, że wyniki będą satysfakcjonujące.

Jak przygotować się do matury Język polski rozszerzony?

Matura język polski rozszerzony to egzamin, który wymaga od uczniów znajomości literatury polskiej i obowiązkowych tekstów ścisłych. Aby przygotować się do egzaminu, uczniowie powinni:

 • Przejrzeć program nauczania i dowiedzieć się, jakie są wymagania dla poszczególnych poziomów.
 • Znaleźć listę lektur i tekstów ścisłych, które są obowiązkowe dla poszczególnych poziomów.
 • Wyszukać dodatkowe materiały edukacyjne (np. filmy, artykuły, podcasty) na temat lektur i tekstów ścisłych.
 • Zaplanować czas na czytanie lektur i inne materiały edukacyjne oraz na przygotowanie do egzaminu.

Co zmieniło się w nowym programie maturalnym języka polskiego?

W nowym programie maturalnym języka polskiego zostały wprowadzone nowe przedmioty obowiązkowe, takie jak fonetyka i gramatyka.

 1. Zmianom uległa także struktura egzaminu, który składa się teraz z trzech części: testu pisemnego, ustnej i praktycznej.
 2. W celu lepszego przygotowania do egzaminu maturalnego można skorzystać z nowych materiałów dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty.